Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/385/2018

(FO) Hižnay Vladimír (08.03.1968)

Tomášikova 2570, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2OdK/385/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
31.07.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.07.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hižnay Vladimír, Tomášikova 2570, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--