Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/259/2018

(FO) Hawranek František (29.11.1980)

Bzovícka 3175, 85107 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/259/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
10.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Sečanský, IČO , Záhradnícka 30 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--