Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/308/2018

(FO) Lásková Iveta (10.11.1964)

Kamenná 48 , 96622 Lutila

Spisová značka, typ konania:
5OdK/308/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
15.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2018 - Vyhlásený konkurz
15.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lásková Iveta, Kamenná 48 , 96622 Lutila, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--