Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/416/2018

(FO) Leščinský František (12.05.1957)

Medzany 159, 08221 Medzany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/416/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 09.08.2018
Stav konania:
09.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Leščinský František, 159, 08221 Medzany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--