Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/411/2018

(FO) Taňkoš Ján (01.06.1972)

Baškovce 80, 06723 Baškovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/411/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
04.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Taňkoš Ján, 80, 06723 Baškovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--