(FO) Rabatin Štefan (29.12.1959)

Obchodná 370, 07664 Zemplínska Teplica

Spisová značka, typ konania:
31K/23/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.06.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rabatin Štefan, Obchodná 370, 07664 Zemplínska Teplica,
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--