(PO) DAPO SHOES s.r.o. v konkurze, IČO 36494101

Ťačevská 21, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2K/4/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 30.11.2023
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.02.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.01.2023
do 31.10.2023
od 20.03.2008
do 12.12.2022
Navrhovatelia:
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, IČO , Partizánska , 08528 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--