Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/431/2018

(FO) Sabová Anna (21.04.1987)

Papín 119 , 06733 Papín

Spisová značka, typ konania:
2OdK/431/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2018 - Vyhlásený konkurz
04.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sabová Anna, Papín 119 , 06733 Papín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--