Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/431/2018

(FO) Slišková Mária (02.08.1954)

Nová 248/26 , 09414 Sečovská Polianka

Spisová značka, typ konania:
5OdK/431/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
15.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slišková Mária, Nová 248/26 , 09414 Sečovská Polianka, Slovensko
Lehoty:
30.08.2018 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.10.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.10.2018 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.10.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.10.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--