Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/283/2018

(FO) Bělčíková Dana (09.12.1964)

Rybničná 61/A , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-37OdK/283/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.08.2018
do 15.02.2023
Navrhovatelia:
Bělčíková Dana, Rybničná 61/A , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie