Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Spisová značka, typ konania:
36OdK/150/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
21.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bírová Darina, Mgr., ( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--