Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/63/2018

(PO) TYPOSET print, s. r. o., IČO 35915668

Tomášikova 26, 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-8K/63/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
11.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.08.2018 - Začaté konkurzné konanie
11.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
TYPOSET print, s. r. o., IČO 35915668, Tomášikova 26, 82101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--