Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/335/2018

(FO) Cipkala Ján (21.06.1970)

Štúrovo nábrežie 2092, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/335/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.08.2018
do 03.02.2020
Navrhovatelia:
Cipkala Ján, Štúrovo nábrežie 2092, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie