Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/252/2018

(FO) Hankócyová Monika (16.10.1992)

Častkovce 551, 91627 Častkovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/252/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 15.08.2018
Stav konania:
15.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hankócyová Monika, 551, 91627 Častkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--