Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/343/2018

(FO) Brandabura Peter (29.06.1961)

Námestie svätého Cyrila a Metoda 18, 07633 Slovenské Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
31OdK/343/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
28.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brandabura Peter, Námestie svätého Cyrila a Metoda 18, 07633 Slovenské Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--