Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/33/2018

(FO) Orbánová Eva (18.06.1948)

Veľký Dvor 18 , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/33/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
od 21.08.2018
Stav konania:
21.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Orbánová Eva, Veľký Dvor 18 , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--