Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/280/2018

(FO) Kaláberová Alena (14.11.1957)

Pribinova 970/22 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/280/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2018 - Vyhlásený konkurz
18.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kaláberová Alena, Pribinova 970/22 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
08.10.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.10.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.11.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--