(FO) Čavis Ján (07.03.1963)

Veľká Ida 304, 04455 Veľká Ida

Spisová značka, typ konania:
31K/20/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 29.12.2017
Stav konania:
06.05.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.03.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.04.2015 - Začaté konkurzné konanie
06.05.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.12.2015
do 28.12.2017
od 06.05.2015
do 15.12.2015
Navrhovatelia:
Čavis Ján, 304, 04455 Veľká Ida,
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie