Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/306/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
18.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2018 - Vyhlásený konkurz
18.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Abaffyová Viera, , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--