Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/50/2018

(FO) Csikesz Tibor (09.03.1967)

Sládkovičova 1474, 94651 Nesvady

Spisová značka, typ konania:
28OdK/50/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
12.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csikesz Tibor, Sládkovičova 1474, 94651 Nesvady, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--