(PO) G. & V. Services - Slovakia, s.r.o., IČO 35911875

Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
9K/17/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.04.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
G. & V. Services - Slovakia, s.r.o., IČO 35911875, Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--