Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/322/2018

(FO) Pástorová Erika (06.12.1973)

Mochovská ul. 2995, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/322/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Stav konania:
15.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pástorová Erika, Mochovská ul. 2995, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--