Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/191/2018

(FO) Bubica Jaroslav (03.05.1955)

Kotešová 429, 01361 Kotešová

Spisová značka, typ konania:
1OdK/191/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
04.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bubica Jaroslav, 429, 01361 Kotešová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--