Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 23OdS/1/2018

(FO) Čerňanský Rudolf (02.10.1951)

Komárňanská 1291, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
23OdS/1/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 06.09.2018
Stav konania:
06.09.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
20.07.2020 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Posledný oznam v OV:
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
20.08.2018 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
06.09.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Čerňanský Rudolf, Komárňanská 1291, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--