Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/308/2018

(FO) Herák Štefan (06.10.1970)

Komárno 1033, 91621 Čachtice

Spisová značka, typ konania:
22OdK/308/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
od 06.09.2018
Stav konania:
06.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Herák Štefan, Komárno 1033, 91621 Čachtice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--