Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/299/2018

(FO) Voško Ivan (02.08.1980)

Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/299/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
11.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Voško Ivan, , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--