(PO) YPSILON s.r.o., IČO 36192911

Rožňavská 59, 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
9K/50/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.11.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--