(PO) OCELSERVIS, spol. s r.o., IČO 34115391

Mierová 99/6, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
5K/21/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 29.03.2019
Stav konania:
06.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.09.2018 - Začaté konkurzné konanie
06.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
Navrhovatelia:
CHROMTECH s.r.o., IČO 46865586, Sasinková 26, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 693 542,67 € , majetok v hodnote 5 957 461,77 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie