(PO) Truck Center Košice s.r.o., IČO 31661980

Topasová 52, 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
30K/12/2013, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 07.05.2015
Stav konania:
27.01.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.05.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.06.2013 - Začaté konkurzné konanie
31.10.2013 - Prerušené konkurzné konanie
27.01.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 27.01.2015
do 06.05.2015
od 30.07.2014
do 26.01.2015
od 18.01.2014
do 29.07.2014
od 27.09.2013
do 17.01.2014
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--