(FOP) František Tóth TÓTH, IČO 33162221

Hlavná 65, 07653 Boľ

Spisová značka, typ konania:
30K/2/2014, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 02.02.2018
Stav konania:
03.07.2014 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.01.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.03.2014 - Začaté konkurzné konanie
03.07.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.11.2017
do 01.02.2018
od 03.07.2014
do 09.11.2017
od 01.05.2014
do 02.07.2014
Navrhovatelia:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, IČO , Rozvojová 2 , 04190 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 7 335,30 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie