Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/345/2018

(FO) Parák Marcel (10.09.1976)

Bratislava-Dúbravka , 84402 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/345/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
26.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
11.10.2018 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.11.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.11.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.12.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--