Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/323/2018

(FO) Hatoš Milan (04.07.1962)

Nitrianska 373, 95175 Beladice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/323/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 15.09.2018
Stav konania:
15.09.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hatoš Milan, Nitrianska 373, 95175 Beladice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--