(FO) Jenčušová Soňa, Mgr. (16.03.1977)

Pod Horou 4 , 04016 Košice - Myslava

Spisová značka, typ konania:
30K/22/2014, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 19.08.2014
Stav konania:
19.08.2014 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.07.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.08.2014 - Začaté konkurzné konanie
19.08.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jenčušová Soňa, Mgr., Pod Horou 4 , 04016 Košice - Myslava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--