Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/525/2018

(FO) Marton Rastislav (30.06.1975)

Tomášikova 4858, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/525/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.09.2018
do 03.02.2019
Navrhovatelia:
Marton Rastislav, Tomášikova 4858, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--