Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/347/2018

(FO) Kollárová Katarína (02.02.1987)

Mariánska ulica 709, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
22OdK/347/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
25.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2018 - Vyhlásený konkurz
25.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kollárová Katarína, Mariánska ulica 709, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
05.11.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.11.2018 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.12.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--