Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/74/2018

(PO) TRADEPETROL a.s., IČO 35750740

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-37K/74/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 14.02.2019
Stav konania:
13.02.2024 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
História stavov konania:
14.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.10.2018 - Začaté konkurzné konanie
14.02.2019 - Vyhlásený konkurz
13.02.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 22.12.2018
do 13.02.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
961 318,52 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
5 rokov a 153 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
5 rokov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie