(PO) FAPO, spol. s r.o., IČO 36226556

ul. 29. augusta 9/9, 92400 Galanta

Spisová značka, typ konania:
28K/13/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Stav konania:
29.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.08.2018
do 19.02.2019
Navrhovatelia:
Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., IČO 36866296, Štúrova 42, 92701 Šaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie