(FO) Keselica Ľuboš (18.05.1970)

ul. JRD 18 , 04411 Trstené pri Hornáde

Spisová značka, typ konania:
30K/18/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
25.07.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.05.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.05.2015 - Začaté konkurzné konanie
25.07.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.06.2015
do 24.07.2015
Navrhovatelia:
Keselica Ľuboš, ul. JRD 18 , 04411 Trstené pri Hornáde, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--