(PO) C.LT.W. Finance s.r.o., IČO 36742431

Bukureštská 7, 04013 Košice

Spisová značka, typ konania:
30K/24/2015, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 08.12.2015
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.06.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.08.2015 - Začaté konkurzné konanie
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.09.2015
do 07.12.2015
Navrhovatelia:
SR - Daňový úrad Košice, IČO , Rozvojová 2 , 04190 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--