Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/553/2018

(FO) Šmatár Július (14.09.1990)

Nová 276, 09414 Sečovská Polianka

Spisová značka, typ konania:
5OdK/553/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
11.10.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šmatár Július, Nová 276, 09414 Sečovská Polianka, Slovensko
Lehoty:
26.10.2018 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.11.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.12.2018 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.12.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.12.2018 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--