Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/357/2018

(FO) Blanarovičová Oľga (20.04.1953)

Medveďovej 2700/21 , 85104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/357/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.10.2018
do 01.03.2024
Navrhovatelia:
Blanarovičová Oľga, Medveďovej 2700/21 , 85104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie