Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/561/2018

(FO) Korheľ Peter (02.04.1986)

Poprad , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2OdK/561/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
16.10.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Korheľ Peter, , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--