(PO) DIGIPRO SK, s.r.o., IČO 35946229

Jašíkova 178, 02354 Turzovka

Spisová značka, typ konania:
1K/32/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.12.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.01.2010
do 04.07.2019
Navrhovatelia:
DIGIPRO SK, s.r.o., IČO 35946229, Jašíkova 178, 02354 Turzovka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--