Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Spisová značka, typ konania:
27OdK/213/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
04.03.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
26.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2018 - Vyhlásený konkurz
04.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mičo Peter, 155, 95115 Veľká Dolina, Slovensko
Lehoty:
01.12.2018 Sobota
základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
--