(PO) Key Plastics Slovakia s.r.o., IČO 36428523

M. R. Štefánika 1831/46, 02619 Dolný Kubín

Spisová značka, typ konania:
1K/12/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 02.02.2012
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.03.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baňas Marián, Hviezdoslavovo nám. 1667/36 , 02601 Dolný Kubín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--