Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/374/2018

(FO) Bajzík Peter (22.06.1975)

Nová Ves nad Váhom 262, 91631 Nová Ves nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
22OdK/374/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
06.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bajzík Peter, 262, 91631 Nová Ves nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
20.11.2018 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.12.2018 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.12.2018 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--