(PO) Tatra nábytkáreň Martin, a.s., IČO 31623280

Bernolákova 6, 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
1K/15/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
01.10.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.06.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.07.2011 - Začaté konkurzné konanie
01.10.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.10.2011
do 02.01.2012
od 23.08.2011
do 30.09.2011
Navrhovatelia:
PB Power Trade, a.s., IČO 44063555, Za plavárňou 3937/1, 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--