Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/377/2018

(FO) Tomková Greta (15.09.1969)

Pifflova 1242/3 , 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/377/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mgr. Peter Arendacký, IČO , Železničiarska 13 , 81104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--