Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/74/2018

(FO) Kolman Miloš (23.09.1984)

Ulica Mozartova 6329, 91700 Trnava

Spisová značka, typ konania:
B1-8K/74/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 12.01.2019
Stav konania:
19.05.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
19.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kolman Miloš, Ulica Mozartova 6329, 91700 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie