Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/86/2018

(FO) Szilvás Zoltán (08.06.1982)

Dukelská 39, 93541 Tekovské Lužany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/86/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
11.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
11.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Szilvás Zoltán, Dukelská 39, 93541 Tekovské Lužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--